מפות מסלולים

10 ק"מ
5 ק"מ
1.5 ק"מ

*יתכנו שינויים במסלול בהתאם להנחיות המשטרה.

גובה מצטבר: 166 מטר
ירידה מצטברת: 177 מטר