תאריכי הרשמה ותעריפים

 

מקצה

הרשמה מוקדמת עד 07.10.21 

 הרשמה מוזלת עד 26.10.21 

הרשמה מאוחרת עד 17.11.21

10 ק''מ

100 ₪

110 ₪

120 ₪

5 ק''מ

85 ₪

95 ₪

105 ₪

1.5 ק''מ  

60 ₪

70 ₪

80 ₪

 מה אני מקבל תמורת ההרשמה שלי?

ערכת השתתפות 
הפנינג זינוק וסיום - כולל הפעלות אקטיביות ומסיבת סיום
מדידה מקצועית
שירותי רפואה
סדרנות
בטיחות
משטרה